Głuchołazy 2023

W dniach 8 – 12 listopada ‘23 (środa-niedziela) odbędzie się w Głuchołazach   45.  szkolenie Młodzieżowych  Organizatorów Sportu i Młodzieżowych Sędziów Sportowych  w następujących dyscyplinach sportowych:

piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna, badminton, tenis stołowy, ringo.

Wszystkich chętnych z klas I i też II  którzy w przyszłości chcą pomagać w organizacji                 i sędziowaniu szkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych, zapraszamy do udziału w tej wyjazdowej   sesji.

Zdobywając uprawnienia MOS i MSS będziesz mogła/mógł  sędziować imprezy, zawody szkolne i międzyszkolne, organizowane przy współudziale UKS „ZNICZ” , działającego w LO Nr III.

Pokaż, że jesteś (będziesz) lepszym organizatorem i sędzią od koleżanek i kolegów, którzy już uzyskali uprawnienia MOS lub MSS i działają w naszej szkole i nie tylko w szkole !

PODCZAS  SZKOLENIA ZAPEWNIAMY :

  • Najlepszą, młodzieżową kadrę szkoleniową z naszej szkoły,
  • Pokoje 3 – 4 osobowe w ośrodku „Banderoza”,
  • Pełne wyżywienie, przejazdy w obie strony,
  • Zwolnienie z zajęć szkolnych przez dyrekcję szkoły,
  • Świeże powietrze, pogodę w normie, wypoczynek, ognisko i inne „atrakcje”,
  • Okolicznościową koszulkę „Głuchołazy 2023″,
  • Zajęcia praktyczne odbywające się w wielofunkcyjnej hali sportowej przy ośrodku

    KOSZT WYJAZDU UCZESTNIKA TO JEDYNE 430 zł.

Całkowity koszt pobytu l osoby to  560  zł

Rezygnacja z sędziowania i organizacji imprez w szkole po przeszkoleniu w Głuchołazach będzie równoznaczne z pokryciem całości kosztów szkolenia!

do 27.10.br.(piątek) PRZYJMOWANE SA ZGŁOSZENIA W  GABINECIE WF

wyłącznie na podstawie wypełnionego druczku, dostępnego w gabinecie wf.), wpłacając   kwotę 200 zł, która w przypadku nie zakwalifikowania się na wyjazd zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę w wysokości 230 zł, dopłaca się w chwili zakwalifikowania się  na wyjazd.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu ( po wywieszeniu listy zakwalifikowanych), 200 zł zostaje zatrzymane przez organizatorów,  jako koszty związane  z przygotowaniem szkolenia

Liczba miejsc ograniczona!!!

30.10.br.(poniedziałek)  zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych uczestników .

30.10.23(poniedziałek) godz.l0.50 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE-mała salka.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB OBOWIĄZKOWA!

Zarezerwuj i zaplanuj sobie czas, wcześniej ureguluj z nauczycielami sprawę ocen, sprawdzianów itp.

Uzgodnij wszystko z rodzicami, by móc bez przeszkód skorzystać z tej oferty.

Wszelkie wątpliwości dotyczące wyjazdu rozwikłaj, pytając o szczegóły nauczycieli wychowania fizycznego.

KANDYDACI DO KADRY SZKOLENIOWEJ złożą do 20.10.br. swoje oferty na wyjazd, zaznaczając jakie dyscypliny (w kolejności) najchętniej chcieliby prowadzić  i ewentualnie jakie innowacje proponują wprowadzić na szkoleniu. Obowiązuje też pobranie zgody na wyjazd !

Lista kadry zostanie zatwierdzona 27.10.br. 31.10. 2023 roku odbędzie się zebranie kadry w małej salce wf o godz.10.50

Print Friendly, PDF & Email