Mistrzostwa szkoły w snowboradzie oraz narciarstwie alpejskim

Featured Image

MISTRZOSTWA SZKOŁY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

ORGANIZATOR : UKS „ZNICZ” w III LO
MIEJSCE ZAWODÓW: STACJA NARCIARSKA KAMIENICA
TERMIN : 10.01.2020 r./piątek/

KONKURENCJA: SLALOM GIGANT- dwa przejazdy – obowiązkowo dla wszystkich uczestników zawodów !!!

UCZESTNICTWO: Prawo do startu mają uczniowie LO Nr III .

ZGŁOSZENIA: W gabinecie wychowania. fizycznego do 20.12.2019 r./piątek/ do godz. 10.50 ze zgodą rodziców (WPŁACAJĄC KWOTĘ 100 zł.)

Druk zezwolenia na wyjazd do odebrania w gabinecie wychowania fizycznego

Podstawowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest zezwolenie rodziców, wpłata 100 zł !!!!
Po dokonaniu weryfikacji przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły lista zakwalifikowanych osób na wyjazd zostanie wywieszona 7.01.20./wtorek/ o godz.10.50.

Osoba, która została wpisana na listę, a później zrezygnuje z wyjazdu zostanie obciążona kwotą 50 zł z tytułu kosztów organizacyjnych związanych z wynajmem autokaru, przygotowaniem stoku do zawodów, pomiarem elektronicznym.

KOSZTY: Odpłatność 100 zł , w ramach której organizator zapewnia przejazd w obie strony autokarem, wynajęcie stoku, tyczek, pomiar elektroniczny, karnet 4-godzinny.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielom wych.fiz.

Wyjazd może być 8.01.20(środa) odwołany w przypadku bardzo małej ilości chętnych lub braku śniegu.

Print Friendly, PDF & Email